Nieuwe btw-regels voor e-commerce: pas tijdig uw webshop aan

Webshop Image

Ondernemers zoals u verkopen meer en meer diensten en goederen online. Daarom werd het als maar belangrijker om de btw-regels voor ondernemers te vereenvoudigen.

Vanaf 1 juli 2021 zijn ze er, de nieuwe btw-regels binnen de Europese Unie. Die plannen lagen er al, maar zijn door het coronavirus een half jaar uitgesteld.

Nieuwe btw-regels voor verkoop aan particulieren in de EU

Vanaf 1 juli 2021 betalen ondernemers btw in de lidstaat van de bestemming van het transport. Zo zijn er gelijke concurrentievoorwaarden voor ondernemingen binnen en buiten de EU. Voor particulieren maakt het dus niet meer uit bij welke leverancier zij kopen.

Let op: de regels gelden enkel bij verkoop tussen ondernemers en particulieren. Ze gelden dus niet wanneer u als ondernemer aan andere ondernemingen verkoopt.

Wat wijzigt er?

De btw-regels voor e-commerce binnen de Europese Unie wijzigen op 2 belangrijke punten.

  1. Het drempelbedrag verdwijnt

Vanaf 1 juli 2021 is een ondernemer btw verschuldigd aan het land van de bestemming van het transport.  Vandaag is dat enkel het geval als die ondernemer een bepaalde omzetdrempel overschrijdt. Zit hij onder die drempel? Dan is hij btw verschuldigd aan het land van oorsprong van het transport. Die drempel valt nu weg. Een ondernemer is dus vanaf 1 juli 2021 altijd btw verschuldigd aan het land van de bestemming van het transport.

Bent u een kleine ondernemer? Dan moet u rekening houden met een nieuwe omzetdrempel van € 10.000 per jaar. Blijft u onder die drempel? Dan betaalt u btw in het land van vertrek van het transport op voorwaarde dat u slechts in één EU-land gevestigd bent.

Bent u zo’n kleine ondernemer? Bent u in slechts één EU-lidstaat gevestigd? En verkoopt u voor niet meer dan € 10.000 aan digitale diensten zoals telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten aan particulieren? Dan mag u btw blijven berekenen in het land van vertrek van de goederen. Maar u mag ook kiezen om de nieuwe btw-regels toe te passen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer in het land van de bestemming een gunstiger btw-tarief is.

  1. Btw-aangifte indienen wordt eenvoudiger

Dankzij de nieuwe One-Stop-Shop aangifte (OSS-aangifte) kunnen ondernemers ervoor kiezen btw-aangifte te doen in het land waar hun onderneming gevestigd is. Die lidstaat stuurt de aangifte en de betaling dan op haar beurt door naar de lidstaat waar de ondernemer btw verschuldigd is. Vandaag moeten ondernemers zelf de btw-aangifte indienen in het land van de bestemming. Die OSS-aangifte brengt daar nu verandering in.

Sommige ondernemingen zoals ondernemingen die telecommunicatie-, televisie- en elektronische diensten leveren binnen de EU, konden vandaag al gebruik maken van zo’n regeling: de zogenaamde MOSS of Mini-One-Stop-Shop-regeling. De MOSS-regeling laat hen vandaag al toe slechts in één lidstaat btw-aangiften in te dienen en btw te betalen. Daardoor moeten zij zich niet in elke lidstaat waar zij diensten leveren registreren voor btw-doeleinden. Die regeling wordt nu uitgebreid voor alle ondernemers binnen de EU.

Btw-vrijstelling voor invoer van kleine zendingen valt weg

Klanten betalen btw voor alle goederen die worden ingevoerd in de EU. Goederen met een kleine waarde (maximaal € 22) die van buiten de EU naar klanten binnen de EU komen zijn nu echter vrij van btw. Die uitzondering valt vanaf 1 juli 2021 weg.

Wat betekent dat voor u?

Verkoopt u online over de landsgrens heen?  Dan bestaat de kans dat u de nieuwe btw-regels moet toepassen. Dat vraagt om een aanpassing van uw facturatie. Daardoor zal u al van bij de aankoop in uw webshop de klant moeten vragen in welke lidstaat hij gevestigd is. Zo kunt u het juiste btw-tarief toepassen op de bestelling.

Contacteer ons voor advies over uw webshop

Wilt u meer informatie over hoe u uw webshop aanpast aan de nieuwe btw- en e-commerceregels?

Nog bijkomende vragen?

Bel ons

+32 15 79 15 00

Mail ons

info@lcsolutions.be